Algemene voorwaarden

Door in te schrijven voor een opleiding, training of adviestraject, aanvaardt men dat uitsluitend deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen partijen regelen en verbindt men zich ertoe deze na te leven. De klant verbindt zich ertoe dat de factuur betaald wordt binnen de 30 dagen na de ontvangst ervan en uiterlijk vóór de aanvangsdatum van de opleiding, training of adviestraject, en dit van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Het gebruik van KMO-portefeuille ontslaat de klant niet van tijdige betaling van de factuur.

Annuleren dient schriftelijk te gebeuren (per e-mail t.a.v. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met als onderwerp ‘Annulatie’) en is slechts kosteloos mits de annulatie gebeurt ten laatste twee weken(14 kalenderdagen) vóór de aanvang van de opleiding, training of adviestraject. Vanaf één week voor aanvang van de opleiding, training of adviestraject is de factuur integraal verschuldigd. U kan zich echter kosteloos laten vervangen, in dezelfde opleiding, training of adviestraject en vóór aanvang, door een andere deelnemer indien hij of zij apotheker of apotheekassistent of manager van een apotheek of apothekersorgansiatie is. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag kunnen er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest, berekend op de wettelijke rentevoet vanaf de vervaldatum, evenals een schadevergoeding van 1 % van het factuurbedrag per maand worden aangerekend, met een minimum van 100 €. Onverschuldigde bedragen worden op eenvoudig verzoek terugbetaald.

ESSENZIE heeft steeds het recht om een geplande opleiding, training of adviestrajecten te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum, zonder dat zij hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden en zonder schadevergoeding. In dat geval hebben de reeds ingeschreven klanten het recht om zich uit te schrijven en wordt het reeds betaalde inschrijfgeld integraal terugbetaald.

KMO-portefeuille kan worden aangewend of terugbetaald onder de voorwaarden, vermeld in www.kmoportefeuille.be. De inschrijver of klant is steeds samen met de rechtspersoon op wiens naam gevraagd wordt te factureren, hoofdelijk gehouden voor alle verplichtingen ten aanzien van ESSENZIE, indien er problemen ontstaan m.b.t. de betaling van de factuur. De klant neemt kennis van het feit dat ESSENZIE, behalve de gevallen van burgerlijke aansprakelijkheid, niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na de opleiding, training en adviestraject. Op de overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing. Alle betwistingen zullen exclusief gebracht worden voor de rechtbanken van Brugge.

De prijzen vermeld op de website en newsletters zijn indicatief en niet bindend. ESSENZIE behoudt zich steeds het recht voor de prijzen te wijzigen.